Een heel kort stukje op nu.nl met de kop: ‘gemeenten worstelen met ernstig oplopende kosten voor ouderenhulp’* , maar in dat korte stukje wordt best veel gezegd…

Zo spreekt men in een paar zinnen van “kwetsbare ouderen” in relatie tot “miljoenenstrop”, maar volgens mij is er niks stropperigs aan. We hebben de wereld nu eenmaal zo ingericht dat er meer hulp gevraagd moet worden bij de gemeente. We moeten alleen nog even regelen dat gemeenten dat kunnen blijven betalen.

Als je al van een strop mag spreken, dan is die volgens mij voor die oudere, kwetsbaar gemaakt omdat wij van de maatschappij vinden dat hij/zij langer thuis moet blijven wonen (en we dus alle bejaardenhuizen hebben opgeheven), terwijl er rondom dat eigen thuis te weinig vangnetten blijken te zijn om voldoende ondersteuning te bieden zonder dat er een instantie aan te pas hoeft te komen. Er vallen gaten in wat er kan en wat er nodig is, die we vervolgens met voorzieningen vanuit o.a. de Wmo weer aan elkaar breien.

Dat die gaten groter zijn dan gemeenten geld hebben komt niet door de toename van de vraag, maar door de blinde vlekken van de bedenkers van dit plan.

Ik ben vast heel simpel, maar ik blijf het zeggen: #alswedewereldandersinrichtenzijnmindermensenbeperkt, want als er bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten voor senioren direct automatische deuropeners worden geïnstalleerd en de drukknoppen in de lift (en de bellenborden bij de entree) op bereikbare hoogte worden geplaatst, hoeven Wmo consulenten niet per individuele bewoner een keukentafelgesprek te voeren.

Het is maar een idee 🤔

Sandra
🌻

©2020 de Wmo adviseur

Bestel hier jouw exemplaar ‘O, dus dát is Wmo!’.
Hét boek over de bedoeling van maatschappelijke ondersteuning.
Opgetekend aan de hand van verhalen van over de drempel, achter de schermen en aan de keukentafel.

 

“Vol compassie en heel objectief beschrijft Sandra de mensen die ze in haar werk ontmoet. Van de Marokkaanse oma’s tot de stoere mannen met tattoos. Beiden met problemen waar ze ondersteuning bij nodig hebben. Ik ben telkens weer ontroerd. Zijzelf trouwens ook. De verhalen van haar cliënten raken haar echt. Ze krijgt knuffels, dankbaarheid en begrip maar komt ook knorrige mensen tegen. Aanrader voor alle consulenten en verder voor iedereen die betrokken is bij het sociale domein! Eigenlijk vind ik het gewoon een heel goed boek wat iedereen zou moeten lezen!”

Anne Vrieze – directeur WWZ academie online opleidingen (Wmo) en auteur van het boek ‘Gezond verstand in het sociaal domein’

Meer reacties lees je hier